BAŞVURU


Kimler Başvurabilir?

İTÜ Çekirdek’e başvurmayı planlayan girişimci adaylarının online başvuru formunu doldurmadan önce aşağıdaki kriterleri incelemesi tavsiye edilir. 


Grup / Girişimci Kriterleri

•    İTÜ Çekirdek’e vatandaşlık şartı olmadan tüm girişimciler başvurabilir.

•    Üniversitelerin (Açık Öğretim Fakülteleri de dahil) lisans, yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri veya üniversitelerin (Açık Öğretim Fakülteleri de dahil) lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş kişiler başvurabilir.

•    Girişimci gruplar en fazla 4 kişiden oluşabilir.

•    Bir kişi, birden fazla girişimci gruba üye olamaz. Bir üyesi birden fazla gruba üye görünen girişimci grupların başvuruları kabul edilmez.


Fikir / Proje Kriterleri

•    İTÜ Çekirdek’e teknoloji tabanlı inovatif projeler başvurabilir.

•    İTÜ Çekirdek’e başvuran girişimci grup üyelerinin, süreç sonunda ödül/yatırım alıp şirketleşmeleri halinde, İTÜ ARI Teknokent Yönetiminden yazılı onay almaları koşulu dışında, şirket hissedarlarının grup üyelerinden farklı kişiler olması kabul edilmeyecektir.

•    İTÜ Çekirdek’teki ilk başvurularında kabul edilmemiş ya da kabul edilmiş ama projesini rasyonel sebeplerle hayata geçirememiş girişimci gruplar, aynı projenin geliştirilmiş hali ile İTÜ Çekirdek’e tekrar başvurabilirler.İTÜ Çekirdek Başvuru

Grup/Girişimci ve Fikir/Proje Kriterlerini okudunuz ve tam da sizi ve grubunuzu anlattığımızı düşünüyorsunuz. O zaman öncelikle, projenizle ilgili Başvuru Formu’nu doldurmak için İTÜ Çekirdek Başvuru linkinden ulaşacağınız formu doldurmanız gerekmektedir.

Web üzerinden doldurulan Başvuru Formu başvuru kabul süreleri boyunca sizlere açık olacaktır. Bu süreçte tek seferde Başvuru Formunu doldurabileceğiniz gibi, farklı zamanlarda da web üzerinden formunuzu doldurmaya devam edebilirsiniz.

Başvuru kabul süresinin bitişiyle beraber tüm girişimci grupların form üzerinde değişiklik yapma olanakları da sona ermiş olacaktır.

 Değerlendirme Süreci

Tüm değerlendirme süreci boyunca Jüriler, başvuran girişimci grupların yapısını, projelerinin niteliklerini ve inovatif yönlerini, projelerinin ekonomik ve teknolojik yönden uygulanabilirliğini, girişimci grubun İTÜ Çekirdek’ten ne kadar ve nasıl faydalanabileceği hakkında bulguları değerlendirecektir. Online Değerlendirmeyi geçen girişimci gruplar arasındaysanız, proje sunumunuzu yapmak üzere İTÜ ARI Teknokent’e davet edileceksiniz.

 

Ön Değerlendirme Jüri Toplantısı

Toplantıya davet edilen tüm girişimci grupların sunumlarından sonra Jüriler, İTÜ Çekirdek’in amaçları ve Değerlendirme Kriterleri’ni esas alarak İTÜ Çekirdek’e kabul edilecek grupları belirleyecektir. Jüriler puan vererek değil, belli bir kontenjan kapsamında İTÜ Çekirdek’e kabul edilecek grupları seçtikleri için maalesef kabul ya da ret alan gruplara sıralama veya puanlama gibi bir geribildirim yapılmamaktadır.

 Yaşasın Seçildim!

İTÜ Çekirdek Ön Değerlendirme sonucu Çekirdek’e kabul edilen girişimci gruplarımız, 16 Ocak Pazatesi saat 18.20'de Tanışma Toplantısına davetlidir. Bu toplantıda hem diğer girişimci gruplarla tanışacak hem de İTÜ Çekirdek Yürütme Kurulu ile tanışacaksınız. Toplantıda ayrıca İTÜ Çekirdek prosedür, amaç ve beklentileri ile ilgili de bilgilendirileceksiniz.

Ön kuluçkaya kabul edilen girişimci gruplar, kendilerine iletilecek İTÜ Çekirdek Şartnamesi'ni (tüm grup üyeleri tarafından, her sayfa ıslak imzalı) Tanışma Toplantısın'dan 2 hafta sonrasına kadar İTÜ Çekirdek Yürütme Kurulu’na ıslak imzalı olarak teslim etmekle yükümlüdürler.

Hiçbir koşulda posta ile veya elden teslim edilen belgelerde gecikme kabul edilmemektedir.

Şimdi bir İTÜ Çekirdek'li girişimci olarak önünüzde, İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Hızlandırma Programı bulunuyor.Ön Kuluçka ve Hızlandırma Süreci

İTÜ Çekirdek Girişimcilik Eğitimi Süreci

İTÜ Çekirdek Ön Değerlendirme Jürisini başarıyla geçen girişimciler (veya BİGG │ İTÜ Çekirdek Eğitim Değerlendirme Jürisinden geçer not almış girişimciler) 2 ay sürecek olan İTÜ Çekirdek Girişimcilik Eğitimine katılma hakkı kazanırlar. Bu süre zarfında girişimciler aşağıdaki imkânlardan faydalanabilirler:

•    İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Açık Ofis Alanını kullanabilmek: 
Girişimcileri, prototiplerini geliştirebilecekleri, iş fikirleri üzerinde çalışabilecekleri 800 m² büyüklüğündeki açık ofis alanını 7 gün 24 saat kullanım hakkı kazanırlar. Ön kuluçka ofisi girişimcilerin elektrik, su, internet, çay, kahve gibi temel giderlerini; fotokopi, tarayıcı, yazıcı gibi temel ofis gereksinimlerini ücretsiz olarak karşılar.

 

•    İTÜ Çekirdek Mentorluklarından faydalanabilmek: 
Mentorluk görüşmeleri İTÜ Çekirdek Girişimcilik Eğitim süresince koordineli bir şekilde organize edilir. Girişimciler, alanında sektörel ve akademik tecrübeye sahip 120 kişilik bir mentor havuzundan kendi ihtiyaçları doğrultusunda yararlanır.


•    İTÜ Çekirdek Girişimcilik Eğitiminden faydalanabilmek: 
Berkeley ve Stanford’da verilen girişimcilik derslerinden ilham alınarak Türkiye ve İTÜ Çekirdek Ekosistemine özel olarak tasarlanmış İTÜ Çekirdek Girişimcilik Eğitimi, İTÜ İşletme Fakültesi öğretim üyeleri tarafından girişimcilere sunulur. Eğitimde anlatılanlar girişimcilerin iş modellerini geliştirmeleri ve İTÜ Çekirdek’te başarıyla ilerlemelerinde büyük katkı sağlamaktadır.

 

•    İTÜNOVA TTO’nun Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH)  Desteğinden faydalanabilmek: 

İTÜ Çekirdek’e kabul edilen girişimciler, her hafta Perşembe günleri 09:30-12:30 saatleri arasında düzenlenecek “FSMH Ofis Saatleri” ile fikri sınai mülkiyet hakları kapsamında ihtiyaç duyacakları tüm konularda destek alabileceklerdir.

Girişimcilerin FSMH uzmanlarına buluş bildirimi yapmasının ardından buluşlara ilişkin ön araştırma işlemi gerçekleştirilecek ve ön araştırma raporu hazırlanacaktır. Hazırlanan ön araştırma raporu değerlendirme kuruluna sunulacak; patentlenebilirlik, ticarileşme potansiyeli, projenin hayata geçme durumu gibi çeşitli faktörler açısından değerlendirilecektir. Kurul tarafından destek kararının çıkması halinde; buluşlarının Türk Patent Enstitüsü nezdinde ulusal başvurularının gerçekleştirilmesi İTÜNOVA TTO tarafından desteklenecektir.

Uluslararası patentleme sürecine devam etmek ve ticarileştirme faaliyetlerinde destek almak isteyen ve uygun şartları sağlayan girişimcilerin destek süreçleri ise; İTÜNOVA TTO ve girişimci arası koşullara özgün ayrı bir sözleşme kapsamında desteklenebilecektir.

Ayrıca Big Bang Final Etkinliğine kadar gerçekleştirilecek olan hızlandırma programının 3 dönemi boyunca FSMH seminerleri düzenlenerek, girişimciler hem İTÜNOVA TTO ile yürütebilecekleri FSMH süreçleri hakkında bilgilendirilecek hem de buluşları ile ilgili detaylı bir ön araştırmanın nasıl yapılacağını öğreneceklerdir.

 

•    TÜBİTAK BİGG Programı Eğitimine Katılma Hakkı: İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Girişimcisi TÜBİTAK girişimci başvuru kriterlerine de uyum sağlıyor olmak koşulu ile, TÜBİTAK 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programına giden yolda BİGG │ İTÜ Çekirdek girişimcisi olabilmektedir. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız. 

 

İTÜ Çekirdek Eğitim Sonu Jürisi

2 ay süreyle Girişimcilik Eğitimi'nden faydalanan girişimciler için projelerinin sunumunu gerçekleştirdikleri bir Jüri Toplantısı daha organize edilmektedir. Söz konusu toplantı kapsamında Jüriler aşağıdaki kriterler kapsamında girişimci grupları değerlendirmektedir:

•    Grupların niteliği ve projeyi hayata geçirebilme potansiyelleri,
•    Projelerinin inovatif yönü,
•    Projelerinin ekonomik ve teknolojik yönden uygulanabilirliğini,
•    Projenin ölçeklenebilirliği,
•    Projenin İTÜ Çekirdek’ girdiği andan itibaren ne kadar gelişme kat ettiği,
•    İTÜ Çekirdek’ten bir sonraki süreçte kadar ve nasıl faydalanabileceği. 
 

İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Devam Süreci

İTÜ Çekirdek Girişimcilik Eğitimi Final Jürisi’ni başarıyla tamamlayan girişimciler İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka’dan faydalanma hakkı kazanır. Bu hak kapsamında aşağıdaki imkânlardan yararlanabilmektedir:

•    İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Açık Ofis Alanın kullanabilmek: 
Girişimcileri, prototiplerini geliştirebilecekleri, iş fikirleri üzerinde çalışabilecekleri 800 m² büyüklüğündeki açık ofis alanını 7 gün 24 saat kullanım hakkı kazanırlar. Ön kuluçka ofisi girişimcilerin elektrik, su, internet, çay, kahve gibi temel giderlerini; fotokopi, tarayıcı, yazıcı gibi temel ofis gereksinimlerini ücretsiz olarak karşılar.

•    İTÜ Çekirdek Cüzdan’dan yararlanabilmek:
Genel Kategori girişimcilerine ayrılmış 100.000 TL’lik Ar-Ge Fonu ve Otomotiv Kategorisi girişimcilerine özel olarak ayrılmış 75.000 TL’lik OİB Ar-Ge Fonu, ön kuluçka sürecinde prototip tasarımı, üretimi, test aşamalarında girişimciler tarafından kullanılır. Bu fon girişimcilerin ihtiyaç duydukları sarf malzeme, ekipman gibi kalemlerin tedarikini sağlayarak kuluçka sürecini hızlandırmayı amaçlar.
 
•    Ön Kuluçka süreci boyunca Ön Kuluçka mentorları ile görüşebilmek: 
Ön Kuluçka devam sürecinde girişimciler, alanlarında tecrübeli mentorlarla devamlılığı olan görüşmeler yapabilme hakkı kazanırlar. Girişimcilerin talepleriyle de organize edilebilen görüşmeler iş modeli geliştirme sürecinde girişimcilerin iş dünyasının tecrübeli isimleri tarafından desteklenmesini sağlar. 

•    Ön kuluçka Sonu Jürisine Katılım Hakkı: 
İTÜ ARI Teknokent’in Girişimcilik Yarışması olan Big Bang, projelerini hayata geçirilebilmek için genç girişimcilerin ihtiyacı olan finansal destekleri, rekabet koşulları altında, sinerji ve işbirliği olanaklarını kullanarak elde edebilecekleri modeli sağlar.

İTÜ Çekirdek Big Bang, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getiren, girişimci grupların yatırım ve çekirdek sermaye için sahnede sunum yaptığı etkinliktir. Big Bang aynı zamanda girişimcilere basın, paydaş, networking olanakları, yatırımcılarla tanışma ve olası müşterilere erişebileceği bir ortamı da sağlamaktadır. 

Teknolojik girişimlerin sahnelendiği Big Bang; girişimcileri yatırımcıların ve fonların odağı haline getirmektedir. 

İTÜ Çekirdek BIG BANG 2016 Videosu'na ulaşmak için tıklayınız.